Cenník

New Way system

5/5

Z Čoho sa skladá terapia new wAY SYSTEM

Vyšetrenie a zhodnotenie zdravotného stavu klienta priamo u nás.

Ošetrenie celého pohybového aparátu a vnútorných orgánov.

Ošetrenie systémov tela, dýchania a energetiky organizmu.

Konzultácia, poradenstvo a odporúčanie rehabilitácie v papierovej forme.

Jedinečnosť tohto ošetrenia spočíva v tom, že pacient sa energiou zo svojho vnútra, špeciálnymi pohybmi a prácou svalov v podstate opravuje sám – ja sa ho takmer nedotýkam.

Štart

komplexná terapia

Prvé vyšetrenie a  ošetrenie celého pohybového aparátu + ošetrenie vnútorných orgánov a systémov. Oprava statiky tela, energetickej priechodnosti tela, oprava dýchania, uvoľnenie činnosti srdca…

Dospelý

Dieťa do 10 rokov

150€

100€

Sobota

Nedeľa

Ošetrenie v Prahe

+50€

+80€

+20€

Ošetrenie je určené pre nových klientov ako prvé vstupné vyšetrenie, komplexné ošetrenie a zaradenie do databázy.

Klasik

komplexná terapia

Následné ošetrenie celého pohybového aparátu + ošetrenie vnútorných orgánov a systémov. Vyladenie fungovania celého organizmu na ešte vyššiu úroveň vzhľadom na zdravotný stav a pripravenosť pacienta.

Dospelý

Dieťa do 10 rokov

120€

80€

Sobota

Nedeľa

Ošetrenie v Prahe

+50€

+80€

+20€

Ošetrenie za túto cenu je určené pre klientov, ktorí absolvovali terapiu aspoň raz v priebehu posledných 24 mesiacov.

Express

komplexná terapia

Dospelý

300€

Dieťa do 10 rokov

200€

Termín ošetrenia je obvykle do 3 – 7 dní /v čase mimo pracovnej doby/.

Super Express

komplexná terapia

Dospelý

500€

Dieťa do 10 rokov

300€

Termín ošetrenia je obvykle do 24 hodín /v čase mimo pracovnej doby/.

on - line

komplexná terapia

Technicky náročná, ale predsa plnohodnotná a účinná terapia, kedy si pacient v podstate sám, ale s mojím značným prispením opravuje jednotlivé časti tela. Toto sa deje pomocou presných pohybov pacienta – v konečnom dôsledku je to výsledok práce jeho vlastných svalov a vnútornej energie. 

On-line /obvykle do 14 dní/

express /obvykle do 3 dní/

130€

200€

Ošetrenie je vhodné počas lockdownu, v prípade našej dlhodobej neprítomnosti na Slovensku, pri vašej hospitalizácii, pred operáciou…Terapia neobsahuje vstupné vyšetrenie a zaradenie do databázy. Úspešnosť je vo väčšine prípadov porovnateľná s ošetrením u nás. Je potrebný rýchly internet a nainštalovaný WhatsApp alebo Viber.
 

Terapia v prahe

Najbližšie voľné termíny:
10. – 12.12.2021 > 5 miest

22. – 24.04.2022 > 5 miest
v doobedňajších hodinách medzi 10 00 – 14 00

Miesto ošetrenia:
Kosmická 19, 149 00 Praha 11,
www.bbclinic.cz

Objednávky:
Informácie o presných termínoch na ošetrenie získate telefonicky na čísle
+421 905 477 505

Pri terapii u nás sme schopní ošetriť pacientov, ktorých váha nepresahuje 150 kg.

Ošetrenie je možné vykonať po zaplatení danej čiastky, samotné ošetrenie trvá asi 20 – 30 minút, alebo dlhšie – podľa potreby. Zdržíte sa asi 45-60 minút. Ceny sú po zľave 90% – táto platí len pre občanov Slovenska a Českej republiky.