Proti covidové opatrenia pre Vašu bezpečnosť

Prekonali sme covid a sme plne zaočkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech.