fbpx

Terapia New Way system

Aké sú jeho základné rysy a ako sa líši prístup ku riešeniu zdravotného stavu od klasickej chiropraxie a iných spôsobov liečenia?

1. Komplexnosť – do snaženia o obnovenie strateného zdravia sú zahrnuté všetky aspekty – duchovné, duševné a fyzické v snahe o rovnocennosť a vyváženosť.

2. Zodpovednosť –za život a zdravie je jednoznačne preberaná samotným pacientom, bez prílišného spoliehania sa na niekoho iného.

3. Dôraz – na pripísanie všetkého správnemu zdroju, kde jedinec skutočne uzná, že absolútny zdroj jeho života a zdravia je v jeho vlastnom vnútri.

4. Zdravie - je žiadúci stav a jedným z najzásadnejších rozdielov v prístupe ku riešeniu je, že New Way systém sa prioritne zaoberá len zdravím a budovaním zdravia  v zmysle " kto je zdravý - nie je chorý ".

5. Z vnútra von – je jediný správny smer fungovania a pôsobenia zdravia a pravého života, ktorý si potrebuje osvojiť pacient, ale aj terapeut, aby výsledok liečenia mohol byť skutočne dlhodobo pozitívny.

6. Príčina – pacienti a aj terapeuti, ktorí berú veľmi zásadne do úvahy duchovné faktory akýchkoľvek stavov a procesov jedincovho života.

7. Pochopenie a trpezlivosť – duchovne, duševne a fyzicky náročnej snahy, ktorá ale skutočne vedie ku trvalým výsledkom, bez prílišného rizika regresie.

Podstatným rysom New Way systému je aj skutočná jemnosť , citlivosť a ohľaduplnosť terapeuta a iba takýto terapeut je skutočne ten pravý - prosím teda všetkých zúčastnených, aby osobne dohliadli, aby sa to tak dialo.

Absolútny Zdroj poznania - Pravdy a pravého Života je vo vnútri každého z nás, ale v súčasnej dobe je obsiahnutý aj v knihách Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, ktoré vám všetkým, ktorí túžite po poznaní a zo slobodnej vôle hľadáte Pravdu, uvádzam do pozornosti.

Podmienky, ku ktorým sa potrebuje v optimálnom prípade približovať New Way terapeut, ktorý sa chce stať špičkovým odborníkom na svetovej úrovni:

– je vhodné aby bol jednoznačne zdravší ako samotný pacient.

– je vhodné aby mal hlboké poznanie zákonov a princípov pravého života a poznanie systému fungovania zdravia, aby v tom systéme mohol robiť opravy

– potrebuje mať láskyplný, múdry a vysoko individuálny prístup ku jednotlivým pacientom

– potrebuje byť technicky zručný, jemný, citlivý a schopný využívať techniky New Way system  tým správnym spôsobom

Podmienky, ku ktorým sa potrebuje v optimálnom prípade približovať pacient, ktorý chce pozitívne vyriešiť dlhodobé a zdanlivo neriešiteľné zdravotné problémy:

– potrebuje v prvom rade uznať že je naozaj chorý

– potrebuje prijať osobnú zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádza

– potrebuje prejaviť veľkú túžbu po zdraví a hlbokú vnútornú vieru v uzdravenie

– potrebuje získať patričné poznanie pravého života a pochopiť ako zdravie funguje

– potrebuje trpezlivo a postupne dávať do poriadku všetky aspekty svojho života – duchovné, duševné a fyzické používajúc všetky dostupné a vhodné medicínske a alternatívne spôsoby liečenia a veľmi dôležité je aj správne pravidelné cvičenie. 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že oproti klasickej liečbe – chiropraxii, alebo iným terapiám, celý tento systém New Way je príliš náročný a kladie priveľké nároky na pacienta a aj na terapeuta, ale potrebujeme brať do úvahy kritické stavy, ktoré by sa v mnohých prípadoch mali vyriešiť – tie potrebujú skutočne veľké odhodlanie a energiu – takú, aby nastala pozitívna zmena na dlhodobej báze, berúc samozrejme s veľkou pokorou do úvahy dočasnosť ľudského tela.

Všetky snahy a postoje načrtnuté vyššie majú pozitívny charakter a obsahujú v sebe pozitívne následky a dôsledky. Jedinec ktorý ide týmto smerom sa stáva zodpovednejším, zdravším a šťastnejším a má veľkú chuť si tento stav udržiavať a neustále zlepšovať. Toto vidieť a zažívať spolu s vami je to najkrajšie z našej práce. Máme z toho veľkú radosť, pretože “vaša úľava a vaše šťastie je naším požehnaním”.

Ako prebieha Terapia?

Pacient je vyzlečený do spodného prádla, bez ponožiek a šperkov. Sú diagnostikované a postupne veľmi jemne roz pohybované jednotlivé partie tela. Jemnými a presnými pohybmi na nastáva tá správna relaxácia   pohybového aparátu a vnútorných orgánov a vplyvom tejto snahy sa dosahuje značný ústup bolesti na trvalej báze.  V prípade potreby je aplikovaná aj stimulácia “horúcou ihlou”. Tento jemný a sofistikovaný spôsob uvoľnenia nemá v podstate nič spoločné s klasickou chiropraxiou. 

alter.med_.png
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

Čo je potrebné?

Je potrebné priniesť lekársku správu, ak bola určená diagnóza súvisiaca so zdravotnými ťažkosťami, hlavne popis z MRI alebo CT pri problémoch s chrbticou. Pri závažnejších zdravotných ťažkostiach je vhodné spísať si na papier čo všetko bolí a kedy. Je potrebné sa pred terapiou osprchovať a ničím sa nenatierať – pokožka by mala byť suchá.

Webp.net-resizeimage.jpg

Kontraindikácie:

v mieste nálezu – pokročilá osteoporóza, alebo nádor, nezahojená rana, zlomenina mladšia ako 2 mesiace. Akútne infekčné ochorenie, vysoká horúčka, alebo stav, ktorý si vyžaduje urgentné lekárske ošetrenie, alebo hospitalizáciu.

Vek a stav:

Terapiu môžu absolvovať všetci – od nemluvniat až po najstarších jedincov. Pacientom nad 100 rokov pri prvom ošetrení poskytujeme zľavu 100% 🙂 

Webp.net-resizeimage-1.jpg

Pre koho je New Way terapia vhodná a pre koho nie?

Vhodná je pre všetkých, ktorí sa vážne usilujú dať do poriadku a ktorí túžia byť zdraví, aby mohli žiť dôstojný život bez bolestí a zbytočného utrpenia. Títo jedinci sú chápaví, trpezliví a skutočne sa im aj zásadne a dlhodobo uľaví. 

Nie je vhodná pre tých, ktorí sa snažia zbaviť najväčšej bolesti, aby mohli ďalej pokračovať v zničujúcom životnom štýle. U týchto jedincov má terapia oveľa menšiu účinnosť a keď aj má, všetky symptómy sa im skôr alebo neskôr /niekedy už po pár dňoch/ vrátia späť.

Scroll to Top